2009 Board < CSSANYU

Xiaozhong Zheng
President

 

Yimin (Jack) Sun
Executive Vice President

 

Mandy Hu
Executive Vice President

 

Pengcheng Song
SVP, Information Director

 

Mandy Wu
SVP, Director of 2009 CSSA@NYU Mid-Autumn Festival Gala

 

Shufeng (Josh) Ye
SVP

 

Cynthia Cao
Treasurer

 

Yuncong Ma
Secretory

 

Linao Chen
Vice President

 

Bonan (Alice) Tang
Vice President

 

Tian Pu
Associate Vice President

 

Yawei Shi
Representative

 

Chenchen Bi
Representative

© CSSANYU 2018 - All Rights Reserved